Ce obligatii fiscale au scadenta la 26 aprilie?

Conform calendarului anual stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii au de indeplinit pana la 26 aprilie urmatoarele obligatii fiscale:
  • Depunerea declaratiilor de impozit pe profit si plata acestuia Formular 101 de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, cu exceptia cu exceptia celor prevazuti la art. 34 alin. (4), (5), (11);
  • Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania pentru luna precedenta Formular 224 de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania;
  • Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA: Lunar, trimestrial, semestrial, anual – dupa caz, (vezi instructiunile de completare din formular);
  • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata pentru luna precedenta Formular 301 de catre persoanele mentionate in instructiunile de completare a formularului , pentru fiecare sectiune;
  • Depunerea Declaratiei privind stabilirea impozitului reprezentand plata anticipata trimestriala in contul impozitului pe castigul net anual impozabil pentru castigurile obtinute din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise pe trimestrul precedent Formular 225 de catre contribuabilii care obtin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise;
  • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat Formular 100: lunar – lunar, trimestrial, alte termene;
  • Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedenta de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori, precum si entitatile asimilate angajatorului, care au calitatea de platitori de venituri din activitati dependente si institutiile publice care calculeaza, retin, platesc si suporta contributii sociale obligatorii in numele asiguratului;
  • Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104 de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

Sursa articol: www.avocatnet.ro