Legea contabilitatii

Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991

20.10.2016
|
Comentarii oprite
|

Legea contabilităţii nr. 82/24.12.1991  
În vigoare de la 01 ianuarie 1992 (text actualizat la octombrie 2016)
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
   Art. 1. –  (1) Societăţile comerciale, societăţile/companiile naţionale, regiile autonome, institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, societăţile cooperatiste şi celelalte persoane juridice au obligaţia să organizeze şi să conducă contabilitatea financiară, potrivit prezentei legi.
   (2) Instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial au obligaţia să organizeze şi să conduc […]