ANAF va emite notificări către asociațiile de proprietari/locatari pentru a afla cine are apartamente închiriate

clientii-cm

ANAF are în vedere în perioada următoare informarea contribuabililor şi asociaţiilor de proprietari/locatari privind obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la organul fiscal de către proprietarii de imobile.

Vor fi emise notificări către asociaţiile de proprietari/locatari pentru a se comunica către organul fiscal informaţii cu privire la proprietarii de imobile care au apartamente închiriate, împreună cu datele de identificare ale proprietarilor (nume şi prenume, adresa de domiciliu, CNP).

Ulterior se vor desfăşura acțiuni de control și vor fi aplicate sancțiuni, în condiţiile în care se constată că sunt proprietari care închiriază imobile şi nu înregistrează contractele de închiriere la organul fiscal competent.

Contribuabilii care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare, au obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la organul fiscal, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului între părţi.

Odata cu inregistrarea contractului trebuie depus si formularul 220 “Declaratia privind venitul estimat/norma de venit”.

Documentele necesare pentru înregistrarea contractului de închiriere sunt:

– contractul de închiriere (un exemplar în original se va păstra de către organul fiscal);
– declaraţia privind venitul estimat/norma de venit – formular 220 în 2 exemplare pentru fiecare proprietar, coproprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, după caz;
– actul de proprietate/deţinere legală, copie şi original;
– actul de identitate al proprietarului în copie;
– împuternicire însoțită de actul de identitate al împuternicitului, după caz.

Contractele de închiriere se înregistrează la sediul fiecarui ANAF judetean.

Informaţii suplimentare se pot obţine astfel:

• Consultând pe site-ul ANAF, www.anaf.ro, în sectiunea ”Asistenta contribuabili” materiale informative şi ghiduri (secţiunea „Ghiduri curente” – Ghid fiscal al persoanelor fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor) care explică pe înţelesul tuturor obligaţiile fiscale.
• Pentru a beneficia de îndrumare şi asistentă cu caracter general, în domeniul fiscal, va sta la dispoziţie Call-center-ul ANAF la numărul de telefon: 031.403.91.60.
• La Birourile de asistență pentru contribuabili din cadrul organelor fiscale.