Analiza economico-financiara

Societatea noastră realizează analize economico-financiare abordând în principal următoarele aspecte:

  •  Analiza gestiunii financiare, costul şi rentabilitatea capitalului investit.
  • Determinarea indicatorilor de analiză financiară pe bază de rate, ponderi, retratări, etc.
  • Consultanţă financiară privind elaborarea de tablouri de finantare şi planuri de trezorerie.
  • Asistenţă şi consultanţă financiară în prevenirea şi înlăturarea dificultăţilor companiei (analiza riscurilor, determinarea soluţiilor, realizarea şi monitorizarea planurilor de criză, a planurilor de măsuri, a programelor de reorientare şi reorganizare, etc.)
  • Consultanţă financiară şi analiza sistemelor de credit-leasing, factoring, etc.
  • Analiză şi consultanţă financiară a contului de rezultate.
  • Consultanţă financiară şi analiză a cash-flow-urilor.
  • Consultanţă.