Servicii de contabilitate

Servicii profesioniste de contabilitate şi evidenţă contabilă.

Societatea noastră oferă pentru IMM-uri în special din Judeţul Mureş, servicii profesioniste de contabilitate şi evidenţă contabilă, adaptate şi personalizate nevoilor companiei, societăţii dumneavoastră, vizând în acelaşi timp atât respectarea reglementărilor contabile şi fiscale în vigoare  cât şi nevoia de informare a dumneavoastră cu privire la situaţia patrimonială a societăţii.

Serviciile de contabilitate oferite de către noi se referă la înregistrarea cronologică a articolelor contabile pe baza documentelor primare puse la dispoziţie de către dumneavoastră conform standardelor contabile în vigoare; Elaborarea balanţei contabile de verificare lunară; întocmirea registrelor contabile obligatorii şi a celor cerute de ligislaţia comercială în vigoare; întocmirea bilanţului contabil anual şi a raportărilor financiare semestriale; întocmirea şi depunerea declaraţiilor privind taxele şi impozitele; servicii de verificare şi certificare a bilanţului contabil; consolidarea balanţelor de verificare pentru grupuri de societăţi şi transpunerea lor în bilanţ; refacerea evidenţelor contabile – şi personalizarea acestora în funcţie de necesitatea de informare a managementului; construirea sistemului de evidenţă contabilă împreună cu clientul, spre a asigura informarea corectă şi la timp a clientului cu privire la mişcările patrimoniale din cadrul firmei; întocmirea documentaţiei contabile necesare pentru realizarea fuziunilor între societăţi comerciale; consultanţă contabilă pe probleme ce derivă din adoptarea de Standarde Internaţionale de Raportare Financiară.


Avantajele colaborării cu societatea noastră

Societatea noastră de contabilitate are experienţă vastă, pe de-o parte, dobândită din colaborarea cu diferite societăţi comerciale din domenii diferite, şi din numeroasele situaţii cu care se confruntă, pentru fiecare client în parte, iar pe de altă parte experienţa profesioniştilor contabili angajaţi ai societăţii, pe care şi le pun în slujba dumneavoastră;

  • Societatea noastră de contabilitate este la curent cu noutăţile legislative pe probleme specifice;
  • Clienţii sunt acoperiţi de răspunderea contractuală;
  • Costurile serviciilor noastre pot fi cu până la 60-65% mai mici decât costurile efectuării evidenţei contabile la sediul societăţii;
  • Reprezentare în fata organelor de control financiar - fiscale;
  • Timp de reacţie scurt şi rapid, veţi fii în măsură să luaţi decizii corecte pe baza rapoartelor primite în timp real;

Activitatea societăţii noastre este susţinută de un soft de contabilitate şi gestiune, un program complex, având module integrate de contabilitate, gestiune, salarii, mijloace fixe;

Tarife şi onorarii preferenţiale adaptate fiecărui client şi la fluxul de activitate a acestuia;
Tendinţa întreprinderilor mici şi mijlocii este de externalizare a serviciilor, aceasta conferind mai mult timp pentru desfăşurarea activităţii şi reducând substanţial costurile pentru realizarea obiectivelor întreprinderii.