Expertize contabile

Expertize contabile

 Societatea noastră realizează expertize contabile având ca şi obiective specifice:   

  • Evidenţierea neregularităţilor existente în activităţile economice ale unui agent economic, cauzele generatoare ale acestor neregularităţi precum şi prezentarea unei serii de posibilităţi de soluţionare a inadeverţentelor constatate.
  • Controlul registrelor, conturilor şi actelor justificative ale unei societăţi, interpretarea datelor de evidenţă şi formularea opiniilor cu privire la problemele identificate pe baza legislaţiei în vigoare.
  • Analiza conformităţii faptelor economice cu documentele aferente, precum şi cauzele care au generat abaterile de la actele normative în vigoare.

Problemele abordate în cadrul expertizelor contabile

Verificarea gestiunii administratorului societăţii din care să rezulte sumele încasate, destinaţia acestora şi plăţile efectuate.  Efectuarea de către Administrator a înregistrărilor legale în contabilitate. Verificarea tuturor Registrelor prevăzute de lege pentru toate formele de persoane juridice. Evidenţierea şi achitarea obligaţiilor către Stat rezultate din activitatea contabilă. Achitarea contribuţiilor, a impozitului pe venit sau profit. Respectarea normelor legale în vigoare în ceea ce priveşte avizele şi aprobările necesare Administratorului pentru efectuarea plăţilor curente, a cheltuielilor necesare sau urgente.  

Respectarea plafonului cu privire la efectuarea plăţilor către furnizorii de servicii. Verificarea legalităţii perceperii unor sume de bani de către Administrator. Verificarea legalităţii calculului, efectuat de Administrator în stabilirea, determinarea cauzelor perceperii de către furnizorii de servicii a unor sume penalizatoare, cuantumul penalităţilor achitate în perioada menţionată şi cine se face vinovat de producerea lor.

Verificarea tuturor sumelor încasate în numerar de Administrator, confruntându-se copiile chitanţelor cu Registrul de Casă. Verificarea tuturor plăţilor curente efectuate de Administrator către furnizorii de servicii, legalitatea lor, şi dacă în condiţiile în care persoana juridică având de plată mari restanţe/penalităţi la plata furnizorilor, Administratorul a efectuat cheltuieli care nu erau urgente sau necesare, sau a păstrat banii în Casă fără a plăti furnizorii de servicii.  

Regăsirea în evidenţe a unor plăţi mai mari/mici decât sumele încasate în perioada respectivă. Stabilirea prejudiciului cauzat persoanelor juridice şi persoanele care se fac vinovate de nerespectarea dispoziţiilor legale.