Portofoliu clienti

Portofoliul nostru de clienți este reprezentat de persoane juridice române, precum societăți comerciale ce se încadrează în categoria microîntreprinderilor, dar și persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și organizații non profit.

Datorită confidențialității contractelor încheiate cu clienții noștri,nu suntem în măsura să afișăm mai multe informații despre clienții noștri.

Societatea noastră asigură deplina confidențialitate a tuturor lucrărilor, confidențialitatea informațiilor comunicate de client sau obținute pentru un client, chiar și după încetarea raporturilor de colaborare. Confidențialitatea este garantată prin contractele încheiate.


DOMENIILE PRINCIPALE DE ACTIVITATE ALE CLIENȚILOR NOȘTRI SUNT:

  • Producție;
  • Achiziții și livrări intracomunitare;
  • Comerț en detail;
  • Prestări de servicii diverse;
  • Producție software, prestări servicii IT;
  • Prestări servicii publicitare și marketing;
  • Activități ale agențiilor de plasare a forței de munca pe plan național și internațional;
  • Contabilitatea organizațiilor non profit pe diverse domenii de activitate.