Salarizare. Resurse Umane

Societatea noastră oferă servicii în domeniul resurselor umane/salarizare prin:

  • Întocmirea şi depunerea contractelor de muncă
  • Întocmirea şi depunerea actelor adiţionale la contractele de muncă.
  • Întocmirea fişelor de post.
  • Întocmirea şi depunerea statelor de plată.
  • Întocmirea şi depunerea la ITM, ANOFM, Casa de pensii, Casa de Sănătate, Administraţia finanţelor publice a declaraţiilor privind: contribuţiile de asigurări pentru somaj; contribuţiile de asigurări sociale de stat; contribuţiile de asigurări sociale de sănătate; impozit pe salarii;
  • Întocmirea şi depunerea fişelor fiscale.
  • Întocmirea şi depunerea registrului salariaţi în format electronic
  • Consultanţă în domeniul legislaţiei muncii.

Inspectorul nostru acreditat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Familiei poate reprezenta orice societate comercială în relaţia cu Inspectoratele de Muncă Teritoriale în vederea semnării contractelor de muncă de către angajatori şi angajaţi, înregistrarea acestora la Camera de Muncă, plata taxelor aferente relaţiilor de muncă, realizarea statelor de plată, salarii.