Consultanta in infiintarea S.C

Consultață în înfințatrea unei S.C

 • Consultanţă şi Asistenţă juridică în materie de societăţi comerciale;
 • Înfiinţare societăţi comerciale: S.R.L., S.A., S.N.C., S.C.S., S.C.A. pentru municipiul Tîrgu Mureş şi jud. Mureş;
 • Verificare disponibilitate şi/sau rezervare denumire firmă;
 • Înfiinţare de filiale, sucursale, puncte de lucru;
 • Schimbare de sediu social, obţinere certificat nou de înregistrare; prelungirea valabilităţii sediului social;
 • Preluare societăţi comerciale; Cesiune de părţi sociale;
 • Completare, restrângere sau recodificare obiecte de activitate;
 • Schimbare activitate principală, (obţinere certificat nou de înregistrare) sau activitate secundară;
 • Schimbare asociaţi, administratori sau prelungire mandate;
 • Schimbare denumire firmă, obţinere certificat nou de înregistrare;
 • Transformare formă juridică;
 • Majorare sau reducere capital social;
 • Îndreptări erori materiale;
 • Depunere şi menţionare acte în Registrul comerţului;
 • Obţinere de certificate constatatoare, copii certificate sau duplicate;
 • Redactare juridică de contracte civile şi comerciale, contracte comerciale internaţionale, contracte de muncă (individuale şi colective), acte juridice de dreptul muncii;
 • Redactare, atestare şi dare de dată certă pentru documente.