Ce ai de platit atunci cand Fiscul reconsidera...

4.09.2011
|
Comentarii oprite
|
Reconsiderarea unor activitati ca fiind dependente a fost marea epopee a verii lui 2010, odata cu intrarea in vigoare a faimoasei OUG nr. 58/2011. Ulterior, Guvernul si-a dat seama ca actul normativ prezenta o serie de disfunctionalitati in practica si a venit o rectificare: OUG 82/2010. Insa, nici pana in prezent, nu cunoastem cu certitudine care sunt criteriile care stau la baza recalificarii unei activitati ca fiind dependenta si nici ce trebuie sa platim si, mai ales, din ce moment se recalculeaza birurile catre stat.
Fiscul spune ca veniturile realizate de persoanele fizice urmare desfasurarii unor activitati in baza contractelor/ conventiilor de prestari servicii, incheiate conform Codului Civil se analizeaza de angajator sau de organul fiscal din punct de vedere al dependentei.
 

Astfel, in opinia autoritatii, se poate reconsidera activitatea din punct de vedere fiscal ca fiind activitate dependenta, daca este indeplinit cel putin unul din urmatoarele criterii:

 1. – beneficiarul de venit se afla intr-o relatie de subordonare fata de platitorul de venit, respectiv organele de conducere ale platitorului de venit, si respecta conditiile de munca impuse de acesta, cum ar fi: atributiile ce ii revin si modul de indeplinire a acestora, locul desfasurarii activitatii, programul de lucru;
 2. – in prestarea activitatii, beneficiarul de venit foloseste exclusiv baza materiala a platitorului de venit, respectiv spatii cu inzestrare corespunzatoare, echipament special de lucru sau de protectie, unelte de munca sau altele asemenea si contribuie cu prestatia fizica sau cu capacitatea intelectuala, nu si cu capitalul propriu;
 3. – platitorul de venit suporta in interesul desfasurarii activitatii cheltuielile de deplasare ale beneficiarului de venit, cum ar fi indemnizatia de delegare-detasare in tara si in strainatate, precum si alte cheltuieli de aceasta natura;
 4. – platitorul de venit suporta indemnizatia de concediu de odihna si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca, in contul beneficiarului de venit.

Ce se intampla in cazul reconsiderarii ca activitate dependenta
Impozitul pe venit si contributiile sociale obligatorii, stabilite potrivit legii, vor fi recalculate si virate, fiind datorate solidar de platitorul si beneficiarul de venit. in acest caz se aplica regulile de determinare a impozitului pentru veniturile din salarii realizate in afara functiei de baza, potrivit art. 57 alin. 1 lit. b, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinata ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora. Contributiile datorate de angajat si angajator sunt urmatoarele:

 1. – CAS – 10,5% si 20,8%;
 2. – CASS – 5,5% si 5,2%;
 3. – somaj – 0,5% si 0,5%, cu exceptia pensionarilor;
 4. – cota datorata de angajator pentru risc si accidente diferentiata in functie de clasa de risc – 0,15 – 0,85%;
 5. – contributia angajatorului pentru concedii si indemnizatii 0,85%.

Obligatiile declarative ale angajatorului sunt urmatoarele:

 1. – completarea formularul 010 pentru inregistrarea in vectorul fiscal a impozitului pe venituri din salarii si a contributiilor sociale obligatorii;
 2. – completarea si depunerea lunara a formularului 112 sectiunea A din Anexa 1.2 pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care se obtin veniturile, cu impozitul pe veniturile din salarii si contributiile obligatorii.
 3. – plata impozitului pe venituri din salarii si a contributiilor obligatorii pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza;
 4. – depunerea anuala, pana in ultima zi a lunii februarie a anului urmator a fiselor fiscale si inmanarea unui exemplar al acestora persoanelor fizice care au obtinut astfel de venituri.

Ce se intampla cand activitatea nu este reconsiderata ca fiind dependenta
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 82/2010, veniturile de natura profesionala altele decat cele salariale (obtinute in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil), se impoziteaza cu cota de impozit pe venit de 10% sau 16%, in functie de optiunea beneficiarului de venit.
In acest caz, autoritatile fiscale spun ca platitorul de venit retine CAS-ul de 10,5% si cota de somaj de 0,5% datorata de angajat, sume care se calculeaza la venitul brut si se vireaza la bugetul asigurarilor sociale lunar pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza.
Declararea celor doua contributii se face in formularul 112 sectiunea C din Anexa 1.2, randul 18, iar impozitul retinut la venitul brut, se declara la randul 29 „Impozitul pe veniturile rezultate din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului Civil” din Anexa nr. 1 al aceluiasi formular.
Atentie! Pentru impozitul si contributiile aferente acestor venituri nu se completeaza formularul 010 pentru inregistrarea in vectorul fiscal.
Persoanele fizice care au calitatea de pensionari si obtin astfel de venituri, nu datoreaza decat impozit in cota de 10% sau 16% in functie de optiune care se vireaza lunar la Bugetul de stat pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a realizat venitul.
Acest impozit se declara in formularul 100 la randul 10 – „Impozit pe veniturile din activitati desfasurate in baza contractelor/conventiilor civile incheiate potrivit Codului Civil”.
Pentru persoanele fizice care realizeaza astfel de venituri, angajatorul are obligatia sa depuna, pana in ultima zi a lunii februarie inclusiv, a anului urmator, pentru anul expirat, formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit”, pentru impozitul retinut la sursa si virat la bugetul de stat.
Important! Persoanele fizice care au realizat astfel de venituri si au platit impozit in cota de 10% au obligatia sa depuna pana la 15 mai a anului urmator, formularul 200. Indiferent daca sunt pensionari sau nu si indiferent de cota de impozit retinuta, aceste persoane au obligatia sa declare si sa plateasca trimestrial la Casa de Asigurari de Sanatate Judeteana, contributia individuala de asigurari sociale de sanatate in cota de 5,5%.
De retinut! Activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere precum si drepturile de autor si drepturile conexe nu pot fi reconsiderate ca activitati dependente potrivit prevederilor art. 7, alin 1 pct. 2.1 si 2.2 din CF.

Sursa articol: Avocatnet.ro