Cum se obtine certificatul pentru spatiul de sediu social?

7.08.2011
|
Comentarii oprite
|

Înregistrarea la Fisc a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social se dovedeste cu o adeverinta, obtinuta intr-un termen 5 de zile de la organul fiscal competent. Pentru inregistrarea documentului care atesta dreptul de folosinta si obtinerea certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social se depune la organul fiscal competent „Cererea de inregistrare a documentului care atesta dreptul de folosinta asupra spatiului cu destinatie de sediu social si de eliberare a certificatului pentru spatiul cu destinatie de sediu social”, direct la registratura sau prin posta, cu confirmare de primire.
Organul fiscal competent este administratia finantelor publice municipala, oraseneasca, comunala, din cadrul ANAF, in a carei raza teritoriala se afla spatiul cu destinatie de sediu social.Cererea prevazuta mai sus se depune de catre titularul dreptului de folosinta al spatiului cu destinatie de sediu social, si va fi insotita de urmatoarele documente:

  • actele doveditoare a dreptului de folosinta, cum ar fi: titlu de proprietate, contract de vanzare-cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat, sau alte acte care atesta dreptul de folosinta;
  • actul de identitate al solicitantului si/sau imputernicirea, dupa caz;
  • actul care atesta numirea reprezentantului legal al persoanelor juridice.

Daca cererea se depune la registratura organului fiscal, actele doveditoare ale dreptului de folosinta se prezinta in original si copie iar daca cererea se depune prin posta, aceasta trebuie insotita de actele doveditoare a dreptului de folosinta, in copie legalizata. Termenul de solutionare este de 5 zile lucratoare de la data inregistrarii la organul fiscal competent a cererii insotita de documentatia completa.
Sursa: Avocatnet.ro
Sursa foto.