Nedepunerea situațiilor financiare anuale poate atrage dizolvarea firmelor

20.10.2016
|
Comentarii oprite
||

ANAF aduce la cunoştinţa contribuabililor faptul că, în conformitate cu prevederile OMFP nr. 123/2016, termenul legal – detalii aici– pentru depunerea situaţiilor financiare anuale aferente anului 2015 a fost 30 mai 2016.

Totodată, în situaţia în care firmele nu au desfăşurat activitate de la înfiinţare şi până la 31 decembrie 2015, acestea trebuie să depună o declaraţie de inactivitate în format electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţia entităţilor de către ANAF.

Situaţiile financiare trebuie depuse în trei tipuri de situaţii, astfel:

· microentităţile depun bilanţul prescurtat şi contul prescurtat de profit şi pierdere ;
· entităţile mici depun bilanţul prescurtat, contul de profit şi pierdere şi notele explicative la situaţiile financiare anuale ;
· entităţile mijlocii şi mari depun bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie şi notele explicative la situaţiile financiare anuale.

Nerespectarea reglementărilor emise de MFP cu privire la întocmirea, semnarea şi depunerea în termenul legal la unităţile fiscale teritoriale a situaţiilor financiare anuale constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă, prevăzută la art.42 din Legea contabilităţii nr.82/1991.

Mai precis, pentru nedepunerea în termenul legal a situaţiilor financiare anuale, amenda este cuprinsă între 300 şi 1.000 lei, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între una şi 15 zile lucrătoare.

În schimb, dacă perioada de întârziere este cuprinsă între 16 şi 30 de zile lucrătoare, amenda variază între 1.000 şi 3.000 lei, în timp ce, dacă perioada de întârziere depăşeşte 30 de zile lucrătoare, contribuabilii pot plăti până la 4.500 lei, dar nu mai puţin de 1.500 lei.