Obligatii fiscale din luna iulie

Potrivit calendarului stabilit de Agentia Nationala de Administrare Fiscala, contribuabilii au de indeplinit in luna iulie urmatoarele obligatii fiscale:

15 iulie
Depunerea Situatiei livrarilor de tigarete de catre antrepozitarii autorizati, operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de astfel de produse.

Depunerea jurnalelor privind livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie de catre antrepozitarii autorizati pentru productie/depozitare.

Depunerea jurnalelor privind achizitiile/ livrarile de combustibil destinat utilizarii exclusiv pentru aviatie/navigatie de catre antrepozitarii autorizati pentru depozitare.

Depunerea Situatiei privind achizitia si utilizarea alcoolului etilic si a produselor alcoolice in regim de scutire de accize de catre operatorii economici care detin autorizatie de utilizator final.

Depunerea Situatiei privind achizitia si utilizarea produselor energetice in regim de scutire de accize pentru luna precedent de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final.

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse accizabile de catre operatorii inregistrati si neinregistrati, precum si reprezentantii fiscali.

Depunerea Situatiei centralizatoare privind privind achizitiile si livrarile de produse energetice de catre operatorii economici care detin autorizatii de utilizator final

Depunerea Situatiei privind operatiunile desfasurate in antrepozitul fiscal de productie de alcool si bauturi spirtoase de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare (se transmite on-line la autoritatea vamala teritoriala).

Depunerea Evidentei achizitionarii, utilizarii si returnarii marcajelor de catre antrepozitarii autorizati, destinatarii inregistrati si importatorii autorizati de produse supuse marcãrii.

Transmiterea on-line a situatiei cu privire la produsele accizabile, la autoritatea vamala teritoriala de catre antrepozitarii autorizati pentru productie si pentru depozitare produse accizabile precum si terminalul petrolier cu iesire in port autorizat ca antrepozit fiscal pentru operatiunile desfasurate in incinta acestuia.

Depunerea Declaratiei privind productia de vinuri linistite realizata si comercializata in calitate de mic producator de catre micii producãtori de vinuri linistite au obligatia ca in fiecare an sã depunã semestrial, panã la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmãtoare semestrului, la autoritatea vamalã teritorialã, o declaratie privind cantitatea de vinuri linistite produsa, precum si cantitãtile de vinuri comercializate in perioada de raportare.

Depunerea Situatiei centralizatoare privind achizitiile/utilizarile de produse accizabile si livrarile de produse finite rezultate de catre detinatorii de autorizatii de utilizator final de produse accizabile.

Depunerea Declaraþiei privind achiziþiile/livrãrile intracomunitare de vinuri linistite efectuate in calitate de mic producator de catre micul producator de vinuri aflat in cazul prevazut la alin. (24) din pct. 83 al HG 1620/2009, precum si destinatarul din Romania prevãzut la alin. (25) au obligatia ca semestrial, panã la data de 15 inclusiv a lunii imediat urmãtoare semestrului, sã prezinte autoritãtii vamale teritoriale o situaþie centralizatoare.

Depunerea Declaratiei recapitulative privind livrarile / achizitiile / prestarile intracomunitare de bunuri Formular 390 VIES de catreContribuabilii inregistrati in scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din Codul fiscal.

26 iulie

Depunerea Declaratiei privind veniturile sub forma de salarii din strainatate obtinute de catre persoane fizice care desfasoara activitate in Romania si de catre persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania Formular 224 pentru luna precedenta de catre persoanele fizice care obtin salarii din strainatate pentru activitati in Romania si persoanele fizice romane angajate ale misiunilor diplomatice si posturilor consulare acreditate in Romania.

Depunerea situatiei centralizatoare privind achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile de catre destinatarii inregistrati si reprezentantii fiscali pentru achizitiile si livrarile intracomunitare de produse accizabile.

Depunerea Declaratiei privind accizele Formular 103 de catre orice platitor de accize armonizate si alte produse accizabile

Depunerea Decontului de taxa pe valoarea adaugata Formular 300 de catre persoanele impozabile inregistrate ca platitori de TVA conform art. 153.
-Lunar
-Trimestrial
, pentru persoana impozabila care in cursul anului calendaristic precedent a realizat o cifra de afaceri din operatiuni taxabile si/sau scutite cu drept de deducere si/sau neimpozabile in Romania conform art. 132 si art. 133, dar care dau drept de deducere conform art. 145 alin.(2) lit.b), care nu a depasit plafonul de 100.000 euro, cu exceptia celei care a efectuat in cursul anului calendaristic precedent una sau mai multe achizitii intracomunitare de bunuri.
-Semestrial, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 3 luni calendaristice dintr-un semestru)
-Anual, cf. aprobarii (daca efectueaza op. impozabile pe max. 6 luni calendaristice dintr-un an)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata Formular 301 de catre persoanele impozabile care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila (operatiuni scutite conform art. 141) ori sunt supuse regimului special de scutire pentru intreprinderile mici prevazut la art. 152, care nu sunt inregistrate in scopuri de TVA si nici nu au obligatia de a se inregistra, conform art. 153, dar care sunt inregistrate conform art. 153^1.

Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat

Formular 100 privind:
– Calcularea si virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedent de catre contribuabilii persoane juridice sau fizice care retin la sursa impozitul pe venit . Se declara si impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Declararea impozitului pe titeiul de productie interna pentru luna precedenta de catre orice operator economic, platitor de impozit la titeiul din productia interna

– Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trim. II 2010 de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator

– Calcularea si virarea impozitului pentru trim. II 2010 de catre platitorii de venituri pentru venitul obtinut de o persoana fizica, rezidenta sau nerezidenta, dintr-o asociere fara personalitate juridica cu o microintreprindere.

– Efectuarea platilor anticipate, in contul impozitului pe profit anual de catre contribuabilii platitori de impozit pe profit, inclusiv societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine.

– Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 de catre persoanele juridice straine care realizeaza venituri din/ sau in legatura cu proprietati imobiliare situate in Romania sau din vanzarea/ cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

– Calcularea si virarea impozitului pe profit pe trim. II 2010 de catre asocierile fara personalitate juridica.

– Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum si impozitul retinut la sursa, pentru semestrul I 2010 de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.
Depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale Formular 102
– pentru luna precedent de catre platitorii de contributii carora le revin obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale, cu exceptia celor care au obligatii fiscale trimestrial sau semestrial
– pentru trim. II 2010 de catre asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.
– pentru semestrul I 2010 de catre Asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

Depunerea Declaratiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal Formular 208 , aferente sem. I 2010 de catre notarii publici

Depunerea Declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national , aferente sem. I 2010 Formular 394 de catre contribuabilii inregistrati in scopuri de TVA in Romania conform art. 153 si care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) si alin. (2), pentru operatiuni impozabile in Romania conform art. 126 alin. (1) si taxabile cu cota de 19% sau 9%.

-Depunerea Declaratiei privind distribuirea intre asociati a veniturilor si cheltuielilor aferente trim. II 2010 Formular 104 de catre persoanele juridice constituite intre contribuabilii prevazuti la art. 13 lit. c) si e) din C.F.

Multumim Avocatnet.ro

Sursa articol: http://www.avocatnet.ro/content/articles?id=20175