Platitorii de venituri profesionale vor depune la Fisc...

2.11.2010
|
Comentarii oprite
|

Printr-un ordin comun al Ministerului Muncii si al celui de Finante, a fost stabilita procedura de depunere si plata a contributiilor sociale datorate de catre platitorii de venituri profesionale, in baza OUG 58/2010 pentru modificarea Codului Fiscal.

Ordinul nr. 1475/2466 din 2010 a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 706 din 22 octombrie.

Potrivit actului normativ, contributiile individuale de asigurari sociale si de asigurari pentru somaj calculate si retinute de catre platitorii de venit potrivit art. III alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal se vor declara la organele fiscale competente in administrarea acestora, subordonate Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Modelul si continutul formularului declaratiei sunt cele aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 101/2008 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa, respectiv formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale.

Contul in care se vor plati contributiile individuale de asigurari este contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurarilor sociale si fondurilor speciale, in curs de distribuire”, deschis pe codul de identificare fiscala al contribuabililor, la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea platitorului de venit.

Organele fiscale competente in administrarea platitorilor de venituri vor distribui sumele platite in contul prevazut si vor stinge contributiile individuale de asigurari declarate. Contributiile individuale de asigurari distribuite potrivit se evidentiaza in conturile corespunzatoare de venituri bugetare, codificate cu codul de identificare fiscala al platitorilor de venit.

Noua versiune a formularului 102

Prin Ordinul ANAF nr. 2559/2010 a fost aprobat un nou Formular 102, astfel incat, prin intermediul acestuia sa poata fi declarate si contributiile sociale datorate de catre platitorii de venit, in baza OUG 58/2010.

Instructiuni de completare:

a). Depunerea declaratiei

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza si se depune de platitorii de contributii carora le revin, potrivit legislatiei in vigoare, obligatii de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale cuprinse in Nomenclatorul obligatiilor de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor special.

b). Termenul de depunere a declaratiei:

– Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei la care se refera, cu exceptiile prevazute la pct. 1.2 si 1.3, pentru obligatiile de plata reprezentand:
a) contributii sociale datorate de angajator;
b) contributii sociale retinute de la asigurati;
c) contributia angajatorilor la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale;
d) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate pentru produsele
din tutun si pentru bauturi alcoolice;
e) contributia pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate din activitati
publicitare la produsele din tutun si bauturi alcoolice.
f) contributia individuala de asigurari sociale datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala;
g) contributia individuala de asigurari pentru somaj datorata de persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala, altele decat cele de natura salariala.

– Trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului, de catre contribuabilii persoane juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor potrivit titlului IV din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, asocierile fara personalitate juridica constituite intre persoane fizice, precum si de catre persoanele fizice care au calitatea de angajator.

– Semestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare semestrului, de catre asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, cu exceptia institutiilor publice.

c) Organul fiscal competent

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se depune la organul fiscal in a carui evidenta fiscala contribuabilul este inregistrat ca platitor de contributii.

c). Mod de depunere

Declaratia privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale se completeaza cu ajutorul programului de asistenta. Formularul se depune in format hartie, semnat si stampilat conform legii, cu codificarea informatiei prin cod de bare.

Contribuabilii mari depun formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin intermediul Sistemului electronic national, in conformitate cu prevederile legale.

Contribuabilii care detin certificat digital pot depune formularul prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe site‐ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Multumim Avocatnet.ro